FANDOM


 1. kidy
 2. vej
 3. ý
 4. kidyri
 5. kos, , kódy
 6. , sej, sytódy (štot)
 7. kótyr
 8. sótyr
 9. kujs
 10. kovdy
 11. kovdytyr (koftyr)
 12. kovniy
 13. kiv
 14. nej (ny)
 15. alas (alys)
 16. gemsys
 17. kálys
 18. nalnys
 19. elys
 20. dovy
 21. trej
 22. kevtyr
 23. penyk
 24. stúrys
 25. dúhys
 26. makšys
 27. fenšys
 28. gevrys
 29. mejs
 30. meršys
 31. enšys
 32. ténys
 33. gievna
 34. virs
 35. ménys
 36. bútó (búto)
 37. atagievna
 38. atsivyrys
 39. médyr
 40. pytiers
 41. ŧýšys
 42. pičsčys (pičšys)
 43. evis
 44. čuavnys
 45. knida
 46. netra
 47. vyrmí
 48. dorys
 49. dortyra
 50. šastys
 51. fruktys
 52. siamnys
 53. lépys
 54. vredys
 55. brúkló (brukló)
 56. fliaŧa
 57. kujnys
 58. ŧanŧa
 59. dvekys
 60. flejskó
 61. krevys
 62. kostó
 63. semrys
 64. uavjó
 65. čyrnó
 66. dekys
 67. pétynys
 68. pula
 69. heflys
 70. vos
 71. ogvys
 72. nás
 73. osiys
 74. dontys
 75. dynšiava
 76. nohró
 77. puady
 78. krošksko (krošsko)
 79. džónyg
 80. myršiesmyna
 81. pétyhostys
 82. úŧyró
 83. étyrys
 84. mynačys
 85. hýrgys
 86. pega
 87. čiardó
 88. jekyrys
 89. ehvany
 90. edany (edny)
 91. denčany
 92. ŧeny
 93. speny
 94. vemrygany
 95. vátany
 96. nenany (neny)
 97. smejny

101. vejdany
102. člevany
103. dženy
104. tongany
105. smolany
106. skyrampany
107. dremany
108. gejvany
109. merdany
110. hevnany
111. pečany
112. kendany
113. plekany
114. godany
115. dylonŧany
116. gavnany
117. gerfany
118. derčany
119. neny
120. gevlany
121. herŧany
122. gevmany
123. lehany (lehny)
124. sedany (sedny)
125. steny
126. suvoany
127. čejny
128. deny
129. sehany (sehny)
130. gvaskany
131. melany
132. levany
133. vejpany
134. tyreškany
135. funŧany
136. svepany
137. vedoany
138. sjuny
139. rejmoany
140. skiavany
141. kanany
142. korgoany
143. snebany
144. lejnoany
145. revnoany
146. sevdoany
147. Suavla
148. Mianys
149. stiaró
150. vuadró
151. egmó
152. ekyvys
153. kávypys
154. stykávypys
155. salys
156. stájys
157. samŧys
158. persys
159. Ŧiašuama
160. nefys
161. snevŧys
162. skivja
163. čevró
164. snejhvys
165. jegó
166. ŧumys
167. ehtyrnis
168. ešs
169. evysany
170. pátó
171. gevrys
172. revŧys
173. dželnys
174. kýnkys
175. elfys
176. emsovryŧys
177. nokujtys (kujtys)
178. dejnšys
179. jeró
180. hevrys
181. tepšylys
182. pýlnys
183. nevys
184. senóys
185. fesydys
186. vejpys
187. rejnys
188. savkys
189. mejlys
190. hýnrydys
191. kerpŧys
192. eŧys
193. ečys
194. vednys
195. tiersys
196. kyrektys
197. negvys
198. viys
199. dečsys (dečys)
200. sevjys
201. ady-tyr
202. en-tyr
203. kóm-tyr
204. deny, kev
205. piy
206. ejry-kejvy
207. niamnys

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.