FANDOM


't Artieql ier es gesjchreevn in 't Platgensch, en me zoen gaern en da't azue blyft.

't Schermen es ne sport woarbyda ter twii adversears tegeneuver malkoar stoan en peuge malkoar te roake mea e suurtemeñt van zweerd. 't Zyn dry suurte zweerde: ne soabol, nen deagen en een Florette. Gekende schermers en eks-schermers zyn Frederik Braeckman en Yoeri Van Laecke.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.