FANDOM


't Artieql ier es gesjchreevn in 't Platgensch, en me zoen gaern en da't azue blyft.

Den NGA (Nieuw-Gentse Alliantie) was e poltieke party da wildeget da Gent oenavañklik zoe wurren en de West-Vloamingen ulder integreardegen. 't Gule spel woar bedoeld oas e persiifloazje en sosjoal ekspearemeñt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.