FANDOM


rūmania ' wa, higashi yōroppa ni ichi suru kyōwa sei kokka 。[?] nansei ni serubia 、[?] hokusei ni hangarī 、[?] kita ni ukuraina 、[?] hokutō ni morudoba 、[?] minami ni burugaria to kokkyō o sesshi, higashi wa kokkai ni menshi te iru. shuto wa bukaresuto 。[?]

tōō de wa kazusukunai romansu kei no gengo de aru rūmania go o kōyō go toshite saiyō shi te iru kokka de aru ga, shūkyō teki ni wa tōhō kyōkai kei no 'rūmania seikyōkai 」[?] ga tasū ha de aru.

kokumei Edit

seishiki meishō wa rūmania go de Template:Lang

majaru go ([?] hangarī go) no hyōki wa Template:Lang (romānia).

kōshiki no eigo hyōki wa Template:Lang ({{[?] pron - en | ro ʊˈ[?] me ɪ[?] ni ə[?] }})。[?] katsute wa doitsu go fū no Template:Lang< ref > doitsu go hyōki Template:Lang ref > ya furansugo fū no Template:Lang< ref > furansugo hyōki Template:Lang ref > toyuu hyōki mo sonzai shi ta.

nihongo no hyōki wa rūmania 。[[[?] kanji]] de wa 'ra uma ni a' to arawasu.

kokumei no yurai wa, 「[[[?] rōma jin]] no kuni' no imi. Dai ni ji sekai taisen go, shakai shugi ka shi te kara no seishiki meishō wa, ika no yō ni hensen shi te iru.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.