FANDOM


La intrekómi gramári osóni catrí diferénti típo di diakritikó sígno. Somí kriéti nóvi sónta, mai somí sóvi erí la tóno es, ro ke diplístono es silénti.


Diakritikó solidínoEdit

Se's óna típo di la diakritikó sígno, kontenóno do intrekómi lítra di l'alfabéti: į ve ş. La nómo es parsí ko se kriéti la lítra i ve s solídi. Se's óna sontikriétisto diakritikó sígno, ona semisírkolo óno la póto di la karakterá, osóno par gallí.


Diakritikó konvertóninoEdit

Se's óna diferénti típo di diakritíka, kontenóno óna lítro, vití partó di l'alfabéti: ū. La nómo es parsí ko se kriéti óna sónto vití es tra la lítra 'o' ve 'u'. Se's óna sontikriétisto diakritikó sígno, ona stréti líno onó la tópo di la karakterí, osóno par latína.


Diakritikó vovolítonoEdit

S'es óna típo di pronūnksiatsiónisto diakritikó sígno, konténo óla la vóvola (monóstona) di l'alfabéti: a, e, i, o, u, ū. Se sóvi erí la tóno di ona lésso es. F.e. inno la lésso 'diakritíka' la sígno sóvi la tóno: 'diakrit-í-ka'. Se's óna stréti líno inno piédi, similári to óna apóstrofi oná la tópo. S'es osóno inno sevéri langáoga, f.e. par italiáni, par gallí ro par hongarí.


Diakritikó silentosóntoEdit

Se típo es osóno per la lítra ma ritá, mai ne legá. Se's óna difikólti rólo par intrekómi, vití va osóno par la previósi versióno di la langáoga ósso. Se's sígnino kon óna strekonótrovo óno la lítro. F.e. H ve h, E ve e, v.d. Pi ma ne póvo sétta la strekonótrova, ma póvo replási se kon litritípo italikó (H, h, E, e) ro kon óna apóstrofi folóvino la lítro (H', h', E', e'). Se póvo esó osóno per áni lítri di l'alfabéti, mai la ofténino es la lítro 'h'.


Ánko legū Edit

Intrekómi
Onóa intrekómi
L'alfabéti noví-intrekómi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.